Prihlásenie

alebo

Vyhľadávanie v ponukách

Nájdených 84 ponúk

Semináre z problematiky životného prostredia

Cieľom seminára je poskytnúť odbornej verejnosti prehľad aktuálneho stavu legislatívy v oblastiach Ž...

Environmentálne projekty a poradenstvo - Odpadové hospodárstvo a problematika obalov

Opatrenia pre prípad havárie. Program odpadového hospodárstva. Identifikačný list nebezpečných obalo...

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti pri zavádzaní a udržiavaní enviromentálnych manažérskych systémov

Ponúkame Vám komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, problematiky s...

Vykonávanie školiacej činnosti v oblasti manažérskych systémov

Ponúkame Vám komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, problematiky s...

Všetky školenia vykonávame aj v anglickom jazyku

Ponúkame Vám komplexné riešenie problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, problematiky s...

Ekológia horských systémov

Ako postupovať pri hodnotení vplyvov na životné prostredie, hodnotenie biologické, krajinárske, pozn...

Globálne environmentálne problémy súčasnosti

Posilniť vedomosti, zručnosti a návyky v oblasti životného prostredia, ako postupovať pri hodnotení...

Ochrana a licencovanie softvéru

Riešenie problematiky ochrany softvéru proti nelegálnemu šíreniu a využívaniu je možné na niekoľkýc...

Detektívna služba

Poskytujeme detektívne služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skú...

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky - základný a opakovaný

Kurz pre inštruktorov lešenárskej techniky je zameraný na osvojenie si problematiky pomocných staveb...

Školenie - Implementácia SMIB (ISMS)

Cieľom školenia je uviesť poslucháčov do problematiky systému riadenia informačnej bezpečnosti a pos...

Event marketing

Úvod do problematiky - Event marketing v súčasnom komunikačnom mixe - Event marketing na súčasnom...

Manažérsky kurz - Ako si udržať kľúčových pracovníkov

Cieľom je poskytnúť pohľad do problematiky fluktuácie a stability kvalitných pracovníkov a tiež rozv...

Ekologické poradenstvo

Firma ponúka komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly. Buduje na dlh...

Modul - Riadenie zásob a skladovanie

Cieľom je poskytnúť komplexný prehľad problematiky moderného nákupu a najdôležitejších metód v nákup...

Konkurzné právo

Venujeme sa výkonom funkcie správcu konkurzu, vypracovaniu reštrukturalizačných posudkom, príprave z...

Modul - Distribučná logistika

Cieľom je podať komplexný prehľad problematiky distribúcie, objasniť funkciu distribúcie ako tvorcu...

Desktop Management System OptimAccess

Desktop Management System OptimAccess je novou generáciou komplexného riešenia problematiky správy k...

Poradenstvo - účtovné, daňové, ekonomické optimalizácie

V rámci našej ponuky profesionálnych služieb Vám môžeme zabezpečiť taktiež optimalizáciu daňových zá...

Modul - Výrobná logistika

Cieľom je podať komplexný prehľad problematiky moderného a efektívneho riadenia výroby, objasniť zme...

Podporné služby pre chod firmy

Poskytuje širokú škálu služieb spojených s chodom Vašej firmy. Vďaka našej výbornej znalosti trhu a...

Školenie a výcvik v osobnej ochrane

V tejto príprave sa laik naučí bezpečne používať strelnú zbraň, rôzne bezpečnostné prostriedky pre v...

Daňové a účtovné poradenstvo - SAHESA s.r.o.

V rámci našej ponuky profesionálnych služieb Vám môžeme zabezpečiť taktiež optimalizáciu daňových zá...

Kniha Koi

Kniha Ing. Štěcha, popisuje komplexne problematiku chovu KOI, Kniha je písaná v češtine.

Marketing pre stredný a vyšší manažment

Zoznámenie účastníkov s celou problematikou marketingu, vysvetlenie jednotlivých oblastí na praktick...

SPRÁVA BUDOV SPOLOČNOSŤOU AG-EXPERT, S.R.O.

Členovia AG-EXPERT, s.r.o. sa zaoberajú problematikou správy a prevádzkovania budov od roku 1996.

Seminár Audit v oblasti cenných papierov

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou externého a vnútorného auditu v náročnej ob...

Seminár Audit v oblasti derivátov

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou externého a vnútorného auditu v náročnej obl...

INTRASTAT – aktuálne pre rok 2016

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU!...

Komunikačné tréningy v nemčine a angličtine cez Skype

KOMUNIKAČNÉ TRÉNINGY V NEMČINE s medzinárodnými lektormi cez Skype. www.ReformDeutsch.com/sk ● Na...

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 80 558 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️. Všetky práva vyhradené.