SPRÁVA BUDOV SPOLOČNOSŤOU AG-EXPERT, S.R.O. AG - EXPERT, s.r.o. , Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

  1. Dlhoročné skúsenosti
  2. Spoľahlivosť
  3. Orientácia na potreby klienta

Členovia AG-EXPERT, s.r.o. sa zaoberajú problematikou správy a prevádzkovania budov od roku 1996.

Vo svojej práci využívajú nadobudnuté teoretické vedomosti a niekoľkoročné praktické skúsenosti z práce s vlastníkmi bytov a spoločenstvami vlastníkov (SVB).

V praxi uplatňujú nové metódy výkonu správy, overené v trhových ekonomikách.

Využívajú praktické skúsenosti z projekčnej a realizačnej činnosti

  • stavebné konštrukcie
  • statické výpočty
  • rekonštrukcie
  • diagnostika stavieb

Sú spoluautormi niekoľkých vzdelávacích brožúr, letákov o správe a prevádzke budov a z oblasti obnovy bytového fondu. Konateľ spoločnosti prednáša pre SVB o obnove a financovaní nie len na Slovensku, ale i v zahraničí.

Parametre

Lokalita

celá SR

Cena: podľa cenníka