Vyhľadávanie "problematiky"

Nabízíte "problematiky" nebo jiné produkty či služby?

Vložiť ponuku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Odporúčame

Zemné práce pre inžinierske siete

Vykonávame zemné práce a úpravy terénu pre inžinierske siete, prípadne i mimo ne, podľa požiadaviek klienta.

 • Firma: Igor Chrenko
 • Cena: Podľa rozsahu prác
Odporúčame

Bezpečnostno-technická služba

Ponúkame široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám zabezpečíme splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

 • Firma: Ing. Iva Kostková - IKOS
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Požiarna bezpečnosť stavieb - BOZPO, s.r.o.

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov.

 • Firma: BOZPO, s.r.o.
 • Cena: podľa zákazky
Odporúčame

Ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo

Poradíme vám v týchto oblastiach - účtovné, daňové a ekonomické optimalizácie, metodické usmernenia, finančné analýzy, vrátenie DPH a zákon o hospodárskej súťaži.

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu prác

Problematika stožiarov/nosičov

Komplexne vyriešená problematika stožiarov/nosičov pre: telekomunikácie, osvetlenie, energetiku, dopravu, reklamu, výstavbu verejného osvetlenia, logistika.

 • Firma: Marcel Hvojník

Semináre z problematiky životného prostredia

Cieľom seminára je poskytnúť odbornej verejnosti prehľad aktuálneho stavu legislatívy v oblastiach Žp, informovať o novej a pripravovanej legislatíve v oblasti odpadov a obalov ao pripravovanom novom zákone o environmentálnych záťažiach.

 • Firma: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
 • Cena: 60 EUR

Komplexná problematika čistenia, monitorovania a opráv kanalizácie

Spoločnosť AMSTAVBA s.r.o. je zameraná predovšetkým na nonstop poruchovú službu v oblasti voda a kanalizácia, nonstop čistenie kanalizácie, monitoring a pokládka kanalizácie, rekonštrukcie domov a bytov, asfaltovanie, úpravy cestných výtlkov a kompletnú stavebnú činnosť.

 • Firma: AMSTAVBA s.r.o.
 • Cena: podľa zákazky

Náhradní díly a spotřební materiál

Věnujeme mimořádnou pozornost problematice náhradních dílů. O rychlost a přesnost dodávek se proto přímo starají hned dva pracovníci, kteří zajišťují potřebné díly z tuzemska i ze zahraničí.

 • Firma: PRAGOPERUN SK s.r.o.

Školenie Zdravotníctvo - Telefonická komunikácia

Program rieši problematiku profesionálnej telefonickej komunikácie v zdravotníctve. Objednávanie, popis svojich problémov, neodbornosť pacientov, rôzne typy temperamentu pacientov, riadenie telefonickej komunikácie.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Poradenství

Poskytujeme technické poradenství v oblasti povrchových úprav. Samozřejmostí je návštěva našich techniků v prostorách zákazníka, seznámení se s problematikou konkrétních požadavků na veškeré povrchové úpravy konkrétních dílů.

 • Firma: SURFIN Slovakia s.r.o.

Identifikačný, dochádzkový a prístupový systém

Problematiku evidencie dochádzky zamestnancov, zabezpečenie kontroly priestorov a evidenciu pohybu oprávnených osôb na vysokej technickej úrovni je možné riešiť identifikačným, dochádzkovým a prístupovým systémom Avido.

 • Firma: TRANS - MONT, s.r.o. Prešov

Úprava vody

Úprava vody pitnej - problematika súvisiaca so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou, úprava vody pre priemysel, úprava vody bazénovej, úprava vody povrchovej, úprava vody podzemnej na vodu pitnú atď.

 • Firma: Hydrotechnológia Bratislava s r.o.

Ekologické poradenstvo

Firma ponúka komplexné poradenstvo v oblasti ekológie – voda, ovzdušie, odpady, obaly. Buduje na dlhoročných skúsenostiach v poradenskej a inžinierskej činnosti v oblasti životného prostredia a je zárukou odborného riešenia tejto problematiky.

 • Firma: EKOVIB s. r. o.

Podací deník (Web)

Nabízený systém je internetový systém elektronického vedení spisové služby. Je určen především k evidenci dokumentů vzniklých z činnosti veřejnoprávních původců. Řeší problematiku podatelny a výpravny a také zabraňuje vzniku duplicitnosti údajů.

 • Firma: Bach systems, spol. s.r.o.

Recepčný software - Systém Hores

Hotelový systém je jednoduchý, flexibilný systém, komplexne riešiaci problematiku ubytovacieho úseku, hlavne však funkciu recepcie a na ňu naväzujúcich služieb. Je vhodný pre hotely všetkých veľkostí s rozličnou klientelou.

 • Firma: Róbert Vyletel, EURO SYSTEMS

Školenie Profesionálna komunikácia - Mediálne vystúpenie

Základný program problematiky mediálnych vystúpení. Základné princípy plánovania, štruktúrovania a realizácie mediálnych vystúpení. Zvládnutie vlastných emočných prejavov stresu, trémy, nervozity, princípy efektívneho riadenia mediálnych prejavov.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Profesionálna komunikácia - Pred novinármi

Tlačová beseda ako efektívny nástroj budovania publicity, informovania cieľových skupín, budovania mena, dôveryhodnosti. Program sa zapodieva problematikou zabezpečenia potrebných informácií v správnom čase prostredníctvom mediálnych kanálov.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Profesionálna komunikácia - Protokol, etiketa

Problematika spoločenského, obchodného a diplomatického protokolu. Program pomáha odstraňovať časté obavy zo znalostí pravidiel správania sa v oficiálnych a protokolárnych situáciách. Rozoznávanie rôznych typov podujatí, dôležité pravidlá, stolovanie, obliekanie, navštívenky.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Manažment - Riadenie zmien

Prakticky každé rozhodnutie manažéra je zmena súčasného stavu na požadovaný nový stav. Program uvádza do problematiky poznania potreby zmien, pravdepodobnosti úspešnosti jej zavedenia do praxe a ďalšími prvkami. Program je určený pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Profesionálna komunikácia - Hot line

Hot line, telefonická technická podpora, pracoviská poisťovní, servisov, poradcov. Problematika práce v časovom strese, odbornej neznalosti volajúcich, riadenie rozhovorov, aspekty riadenia vzťahov s klientmi a mnoho ďalších okruhov a tém tejto oblasti.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Sociálna komunikácia - Umieranie

Program určený pre pracovníkov sociálnych zariadení, DSS, domovov dôchodcov, ZpS a ďalších zariadení pre seniorov. Vzhľadom k vysokému veku seniorov v týchto zariadeniach je veľmi pravdepodobné stretnutie personálu s problematikou zomierania a smrti seniorov.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Dodávky kompenzačních a inkontinenčních pomůcek pro handicapované

Zde se zaměřujeme zejména na problematiku péče o inkontinentní a handicapované osoby s tělesným či mentálním postižením, s širokým portfoliem výrobků, mnohdy jedinečných na trhu. Klíčem k zařazení pomůcky do portfolia firmy je skutečný přínos pro řešení handicapu, komfort a spokojenost pacienta.

 • Firma: MSM SLOVAKIA s.r.o.

Ekonomické poradenstvo

Poskytujeme konzultácie a vypracovanie písomných stanovísk k požadovaným problematikám. Poskytujeme poradenstvo pri vzniku spoločnosti, pri zlučovaní, rozdelení, likvidáciách a konkurzov spoločnosti pri ukončení podnikateľskej činnosti a zániku spoločností.

 • Firma: Ú.F.D.P., s.r.o.

Konkurzné právo

Venujeme sa výkonom funkcie správcu konkurzu, vypracovaniu reštrukturalizačných posudkom, príprave zmlúv, právnym rozborom, auditom, poradám, konzultáciám, návrhom komplexného riešenia danej problematiky a tiež zastupovaniu v konkurznom konaní.

 • Firma: Malich advokátska kancelária, s.r.o.

Zákazkové kurzy

Sú určené pre skupiny pracovníkov jednej firmy so záujmom o určitú problematiku. Podmienkou je min. 5 účastníkov (po dohode i menej), obsah kurzu je možné dohodnúť podľa Vašich požiadaviek.

 • Firma: InSYS spol. s r.o.

Projektové riadenie - základné princípy a nástroje

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o problematikou projektového riadenia, ktorí sa chcú oboznámiť so základnými princípmi, pojmami, metódami a nástrojmi používanými v tejto oblasti.

 • Firma: Ipex IT, s.r.o.
 • Cena: 165 € + DPH = 198 €

Analýza - diagnostika elektrických sietí

Otázka kvality, prenosu elektrickej energie a eliminácie rušivých vplyvov v elektrických sieťach naberajú stále viac na význame. Problematika rušenia v elektrickej sieti je veľmi obsiahla a v praxi to znamená hlavne hľadať zdroje rušenia a cesty k maximálnemu potlačeniu jeho dôsledkov.

 • Firma: ElektroSystem AM, spol. s r.o.

Školenie a výcvik v osobnej ochrane

V tejto príprave sa laik naučí bezpečne používať strelnú zbraň, rôzne bezpečnostné prostriedky pre vlastnú ochranu. Získa vedomosti tlmočené profesionálnymi inštruktormi. Pokročilý alebo problematiky znalý absolvent si preverí svoje náviky a vedomosti a naučí sa ich efektívnejšie aplikovať v praxi.

 • Firma: S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Vstavané skrine

Pri výbere riešenia vstavanej skrine odporúčame brať do úvahy jednak priestor ktorý máme na skriňu vymedzený, ale hlavne nároky kladené na veľkosť skrine. Čo sa návrhu typu skrine, členenia a ďalších možností týka, doporučujeme Vám prebrať to s odborníkom na danú problematiku.

 • Firma: Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS

Správní archiv (DeskTop)

Tenhle informační systém je určený k vedení evidence dokumentů ve správním archivu. Řeší komplexně všechny aspekty evidence ve správních archivech uložených dokumentů, postihuje problematiku jejich zařazení do skartace a rovněž řeší i otázku „archivace“ vybraných dokumentů ve veřejném archivu.

 • Firma: Bach systems, spol. s.r.o.