Vyhľadávanie "mzdy"

Nabízíte "mzdy" nebo jiné produkty či služby?

Vložiť ponuku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Odporúčame

Účtovné služby Ján Chovan - GEVASZ servis

Ponúkame Vám služby v oblasti spracovania účtovníctva.

 • Firma: Ján Chovan - GEVASZ servis
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Spracovanie účtovníctva - F.G., s.r.o.

Naša firma Vám ponúka svoje služby v oblasti vedenia účtovníctva.

 • Firma: F.G., s.r.o.
 • Cena: podľa zákazky
Odporúčame

Účtovný audit

Ponúkame audit účtovnej závierky.

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu prác
Odporúčame

Účtovníctvo a jeho vedenie

Pre zachovanie profesionality v oblasti účtovníctva sa naši pracovníci i asistenti audítora podieľajú priamo na účtovaní podnikateľských subjektov. Vedieme externe účtovníctvo na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility.

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu prác
Odporúčame

Ekonomické, účtovné a daňové poradenstvo

Poradíme vám v týchto oblastiach - účtovné, daňové a ekonomické optimalizácie, metodické usmernenia, finančné analýzy, vrátenie DPH a zákon o hospodárskej súťaži.

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu prác
Odporúčame

Spracovanie miezd

Vykonávame spracovanie mzdovej a personálnej agendy.

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu prác
Odporúčame

Zastupovanie v daňovom konaní

Na základe splnomocnenia klientom ho zastupujeme v rámci daňových konaní.

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu prác
Odporúčame

Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame Vám služby jednoduchého účtovníctva, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

 • Firma: Ing. Katarína Škvarková
 • Cena: Podľa rozsahu poskytnutých služieb
Odporúčame

Podvojné účtovníctvo

Našim klientom poskytujeme služby podvojného účtovníctva.

 • Firma: Ing. Katarína Škvarková
 • Cena: Podľa rozsahu poskytnutých služieb
Odporúčame

Jednoduché a podvojné účtovníctvo - Erika Halmešová - ErHa

Ponúkame Vám vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

 • Firma: Erika Halmešová - ErHa
 • Cena: podľa zákazky
Odporúčame

Účtovníctvo - Erika Halmešová - ErHa

Naša firma Vám ponúka svoje účtovné služby.

 • Firma: Erika Halmešová - ErHa
 • Cena: podľa aktuálneho cenníka
Odporúčame

Mzdová agenda a poradenstvo

Spracujeme pre Vás mzdy zamestnancov od A do Z.

 • Firma: Ing. Katarína Škvarková
 • Cena: Podľa rozsahu poskytnutých služieb

Mzdy

Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, prihlášky a odhlášky zamestnávateľa, zamestnancov, vedenie personálnej agendy, vystavenie potvrdení pri ukončení, racovného pomeru, mesačné spracovanie miezd.

 • Firma: Zuzana Pavlíková

Mzdy a personalistika

Prostredníctvom našich skúsených personálnych a mzdových spolupracovníkov prevezmeme na seba celú personálno – mzdovú agendu klienta, počnúc poradenstvom pri výbere zamestnancov, ich prijatia do pracovného pomeru, vyhotovenia pracovných dokumentov, spracovania personalistiky a mzdovej agendy, končiac ukončením pracovného pomeru. Spolupracujeme s klientom pri výbere vhodnej formy pracovného času, jeho rozvrhnutia, spôsobu odmeňovania, posúdenia vh...

 • Firma: Cor Consult, s.r.o.

Mzdy a personalistika - ESPO, s.r.o.

Vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd.Prihlášky, odhlášky do poisťovní.Mzdové účtovníctvo.Ročné zúčtovanie daní a zdravotného poistenia.Výkazy do poisťovní, na daňový úrad, štatistické výkazy, príkazy k úhrade.Podklady k ukončeniu prac. pomeru. KVALITNE - RÝCHLO - LACNO (Bratislava - Galanta - komunikácia v slovenčine, angličtine, maďarčine.)

 • Firma: ESPO, s.r.o.
 • Cena: zašleme e-mailom

Mzdy a personálna agenda

Firma ponúka: spracovanie miezd, výplatné listiny, mzdové hlásenia, potvrdenia o príjmoch, výpočty nemocenských dávok, evidencia dovolenky, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, podklady pre účtovníctvo a mzdové a evidenčné listy.

 • Firma: BALL, s. r. o.
 • Cena: 7 € zamestnanec/mesiac

Mzdy a personálna agenda

Ponúkame Vám spracovanie miezd, výplatné listiny, mzdové hlásenia, potvrdenie o príjmoch, výpočty nemocenských dávok, evidenciu dovolenky, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, podklady pre účtovníctvo a tiež mzdové a evidenčné listy.

 • Firma: MK TRANS Prešov, s.r.o.

Mzdy, účtovníctvo, perosonalistika

Spoločnosť poskytuje komplexné služby pre vedenie a spracovanie ekonomických agiend subjektov, tzv. outsourcing ekonomických agiend. Služby môžu byť poskytované v rôznych kombináciách: jednotlivo, samostatne, napr. len spracovanie personalistiky a miezd alebo len spracovanie finančného účtovníctva, komplexne – spracovanie personalistiky, miezd a finančného účtovníctva. Pre viac informácii môžete navštíviť naše internetové stránky alebo nás neváha...

 • Firma: AZ FIN, spol. s r. o.
 • Cena: podľa zákazky

Personalistika a mzdy

Programový modul SunSoft.PAM obsahuje integrovaný modul personalistiky a mzdovej evidencie. Svojím rozsahom a funkčnosťou je vhodný pre všetky typy hospodárskych, príspevkových a rozpočtových subjektov so všetkými druhmi zamestnancov.

 • Firma: SUNSOFT plus spol. s r.o.
 • Cena: Od 95€

Účtovníctvo a mzdy

Ponúkame vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby, evidencia DPH, saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách, spracovanie účtovnej závierky a štatistických výkazov, priebežné výsledky hospodárenia.

 • Firma: Bohumil Turan

Program Úkolové mzdy

Program "Úkolové mzdy" slúži pre potreby majstrov vo výrobe na vytváranie úkolových listov pracovníkov. Umožňuje tiež kontrolu dokončenej výroby ako aj vytvorenie niektorých podkladov pre mzdové oddelenie.

 • Firma: Ing. Miroslav Hložka CSc. MHC - HLOŽKA

Daňové poradenstvo, účtovníctvo a mzdy

Poskytujeme daňové poradenstvo, spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, mzdy, daňové priznania, výkazy, zastupovanie pred úradmi, ekonomické poradenstvo, zakladanie firiem, individuálny prístup ku klientovi.

 • Firma: SETCo, spol. s r. o.

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, DANE, PORADENSTVO

Na trhu sme od roku 1993, zamestnávame 30 zamestnancov v Pezinku a v pobočke na Metodovej ul. v Bratislave.Vykonávame podvojné aj jednoduché účtovníctvo, mzdy a všetky podklady pre poisťovne, Daňové úrady, štatistiku a pod. včítane poradenstva.. Daňové priznania a rôzne hlásenia sú vdohodnitej paušálnej cene.. Klientov máme hlavnme z okresov Bratislava,Trnava Pezinok, Senec, ale aj vzdialenejšich okresov. Komunikijeme anglicky, nemecky a výstupy...

 • Firma: PRO-ZUMA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu zákazky

Účtovníctvo, mzdy a skladová evidencia

Naša firma MONABEL, s.r.o., ktorá sídli v meste Žilina, sa venuje vedeniu jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracováva mzdy a vedie skladovú evidenciu. Okrem spomínaného našu činnosť zahŕňa: intrastat - hlásenie na colnicu, v prípade povinnosti hlásenia do recyklačného obalu hlásenie o obaloch, podklady k úverom, daňové priznania, ekonomické a administratívne práce. Zabezpečujeme aj vrátenie DPH z krajín EU . Vlastníme elektronický zaručený...

 • Firma: MONABEL, s. r. o.
 • Cena: podľa zákazky

Modul Mzdy a personalistika

Starostlivosť o zamestnancov a všetky činnosti s tým spojené, sú náročnou úlohou v každej spoločnosti. S našim systémom dosiahnete preukázateľné zníženie nákladov venovaných mzdovému účtovníctvu a personalistike.

 • Firma: ABITec, s.r.o.

Audity, účtovníctvo, mzdy a poradenstvo

Naša spoločnosť Vám poskytne služby v oblastiach auditu (štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, príprava a audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit), účtovnícka a miezd (komplexné vedenie účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie finančných výkazov, vypracovanie daňových priznaní) a poradenstva (účtovné a ekonomické poradenstvo, pomoc subjektom pri ich daňove...

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa zákazky

Mzda a mzdová agenda

Komplexné služby v oblasti vedenia miezd, personálnej agendy zahŕňajú kompletné spracovanie mzdovej agendy, mzdových listov, výplatných pások, výplatných listín, elektronické spracovanie mesačných výkazov, registračných listov, prihlášok a odhlášok pre sociálnu a zdravotné poisťovne - spracovanie kvartálnych prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.

 • Firma: SAGEse, s.r.o.
 • Cena: cenník zašleme na vyžiadanie

Účtovníctvo - mzdy, personálna agenda

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti vedenia miezd, personálnej agendy. - kompletné spracovanie mzdovej agendy: mzdových listov, výplatných pások, výplatných listín, mesačných rekapitulácií - spracovanie mesačných výkazov, registračných listov, prihlášok a odhlášok pre sociálnu a zdravotné poisťovne - spracovanie kvartálnych prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad odovzdávanie poistných výkazov a prehľadov - vypracovanie pracovných...

 • Firma: Ipsum, spol. s r. o.

Účtovníctvo, mzdy, poradenstvo

Spoločnosť Aalbatros, s.r.o. je zameraná na stredné a menšie spoločnosti a poskytuje širokospektrálne služby v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd a v oblasti podnikateľského a ekonomického poradenstva. Základným cieľom našej spoločnosti je poskytovať klientom kvalitné služby, založené na diskrétnosti a vzájomnej dôvere. Vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah nie je jednoduché, no my vieme ako na to. Aké výhody Vám prinášame? Šet...

 • Firma: Aalbatros, s. r. o.
 • Cena: dohodou

Kompletné mzdy zamestnancov

Vedenie mzdovej agendy je jednou z hlavných povinností takmer každého podnikateľského subjektu. Vďaka našim službám sa môžete spoľahnúť na kompletnú a najmä kvalitne spracovanú mzdovú agendu s prihliadaním na ochranu osobných údajov a neustále sa meniacu legislatívu.

 • Firma: Hekon, s. r. o.