Vyhľadávanie "kamenivo"

Nabízíte "kamenivo" nebo jiné produkty či služby?

Vložiť ponuku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Výroba kameniva

Okrem kameniva vyrábame aj monofrakciu 0/16, ktorá je výhodn...

 • Firma: BRA-VUR, a.s.

Ťažba, spracovanie a predaj štrku, štrkopiesku, piesku a kameniva

Základným artiklom je betonársky štrkopiesok frakcie 0/16 a...

 • Firma: IKRA s.r.o.

Ponuka štrkov

Ponúkame druhy dolomitického kameniva v lomoch. V ponuke je...

 • Firma: IGITECH, s.r.o.

Ťažba štrkopieskov

Hlavnou činnosťou je ťažba štrkopieskov, výroba kameniva a...

 • Firma: BRA-VUR, a.s.

Kameňolom

Firma vytvorila tím odborníkov, ktorí majú dlhodobé skúsenos...

 • Firma: SK Kameňolomy s.r.o.

Pásové váhy - MUS

Univerzálna pásová váha MUS sa používa pre rôzne sypké mater...

 • Firma: Ing. Milan Dluhý - Process Instruments

Športové povrchy pre exteriér Conica Conipur ET

Syntetický betón - zmes čiernehogranulátu, kameniva a Conica...

 • Firma: Bečarik, s.r.o.

BETONÁREŇ Krompachy - Slovinky

Naša betonáreň Strojbet 25 je určená pre výrobu betónových z...

 • Firma: Slovak Ingeniering s.r.o.

Renomatrace®

Matrace z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete s typom...

 • Firma: MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.

Výroba betónových zmesí

Betonáreň je zateplená, zásobníky kameniva sú podľa potreby...

 • Firma: BRA-VUR, a.s.

Pokládka zámkovej dlažby

Pokládka zámkovej dlažby so všetkými terénnymi úpravami. Vyb...

 • Firma: Marián Lapčák - Stavreal

Preprava materiálu

Hákový nosič kontajnerov je zariadenie umožňujúce nakladanie...

 • Firma: GOLD tím, s.r.o.

Pokládka dlažby (stavebný materiál)

Naša firma sa venuje predaju a kladeniu zámkovej dlažby v Re...

 • Firma: Eva Kilíková - Stylling RA

Pokládka dlažby (stavebný materiál)

Naša firma sa venuje predaju a kladeniu zámkovej dlažby v Re...

 • Firma: Eva Kilíková - Stylling RA

Miroslav Chudý - LUNA

Firma Luna sa zaoberá výrobou a dodávkou betónových produkto...

 • Firma: LUNA - PLOTY, s.r.o.

Ťažba a spracovanie kameňa

Spoločnosť sa špecializuje na ťažbu, spracovanie a obchodova...

 • Firma: kastell s.r.o.

Robustné bezosové špirálové dopravníky

Robustné bezosové špirálové dopravníky RATAJ® (typy RL, RLN,...

 • Firma: RATAJ SK s.r.o.

I - odvodňovacie systémy

Technológia vibroliatia umožňuje vyrábať odvodňovacie systém...

 • Firma: DAMMATIS s.r.o.

Kamenivo

Ponúkame všetky druhy kameniva od prírodných ťažených (štrko...

 • Firma: Ridera Slovakia s.r.o.

Akreditové skúšky stavebných materiálov a konštrukcií

Skúšanie asfaltových zmesí, betónov, zemín, kameniva. Skúša...

 • Firma: NIEVELT-Labor Slovakia s.r.o.

Výkup stavebných odpadov

Recyklované materiály sú použiteľné na zásypy, terénne úprav...

 • Firma: Ridera Slovakia s.r.o.

Výroba betónu

Vyrábame transportbetón v súlade z STN EN 206-1, na betonárn...

 • Firma: RILINE, s. r. o.

zber a recyklácia stavebného odpadu, prenájom kontajnerov, búranie domov a budov, zemné práce

zaoberáme sa: -zberom a recykláciou stavebného odpadu a sut...

 • Firma: Rudolf Klokner - Klokner

Plochá strecha s obráteným (opačným) poradím vrstiev

V strešnom plášti s obráteným poradím vrstiev je hydroizolač...

 • Firma: J.M.I.D., spol. s r.o.

Kamenivo

Ponúkame kamenivo.

 • Firma: Miroslav Rudinec - NOVABET

Predaj štrku a kameniva Revúca

Ponúkame k predaju kamenivo a štrk na Vašu stavbu.

 • Firma: Eva Kilíková - Stylling RA

Predaj kameniva

Ponúkame kamenivo: makadám, štrky.

 • Firma: Tanistrák František ZEMNÉ PRÁCE

Predaj kameniva

Štrkopiesok. Drvené kamenivo. Piesok.

 • Firma: RBM Sped, s.r.o.

Prírodné kamenivo

Produktové portfólio obsahuje prírodné ťažené kamenivo rôzny...

 • Firma: CRH (Slovensko) a.s.

Okrasné kamenivo

Ponúkame okrasné kamenivo. Používajú su hlavne na skrášlenie...

 • Firma: Tomáš Péner