Vyhľadávanie "kamenivo"

Nabízíte "kamenivo" nebo jiné produkty či služby?

Vložiť ponuku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Odporúčame

Predaj štrku a kameniva Revúca

Ponúkame k predaju kamenivo a štrk na Vašu stavbu.

 • Firma: Eva Kilíková - Stylling RA
 • Cena: Podľa objednávky

Výroba kameniva

Okrem kameniva vyrábame aj monofrakciu 0/16, ktorá je výhodná hlavne pre maloodberateľov na výrobu betónov. Kamenivo je vhodné na výrobu betónových zmesí ale môžu sa používať aj pre iné účely, ako napríklad na výrobu betónovej dlažby, tvárnic, podsyp a podobne.

 • Firma: BRA-VUR, a.s.

Ťažba, spracovanie a predaj štrku, štrkopiesku, piesku a kameniva

Základným artiklom je betonársky štrkopiesok frakcie 0/16 a 0/4. Avšak našim zákazníkom vieme ponúknuť aj široký sortiment ďalších produktov, ako je záhorácky a zásypový piesok, drvené a murovacie kamenivo, zemina a rôzne druhy okrasného kameniva priamo v maloobchodnej predajni v Galante.

 • Firma: IKRA s.r.o.

Ponuka štrkov

Ponúkame druhy dolomitického kameniva v lomoch. V ponuke je kamenivo do betónu, kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov v inžinierskom staviteľstve a pri výrobe ciest, kamenivo do malty a iné.

 • Firma: IGITECH, s.r.o.

Ťažba štrkopieskov

Hlavnou činnosťou je ťažba štrkopieskov, výroba kameniva a výroba betónových zmesí v oblasti Turca, Oravy a Liptova. Zabezpečujeme kompletný sortiment prírodného ťaženého kameniva, vhodných hlavne pre výrobu betónov.

 • Firma: BRA-VUR, a.s.

Kameňolom

Firma vytvorila tím odborníkov, ktorí majú dlhodobé skúsenosti v oblasti stavebníctva a ťažby nerastných surovín. Naším zámerom je expandovať na slovenskom trhu v odvetví ťažby a predaja kameniva.

 • Firma: SK Kameňolomy s.r.o.

Pásové váhy - MUS

Univerzálna pásová váha MUS sa používa pre rôzne sypké materiály (napr. kamenivo, piesok, minerály, drevné štiepky, atď.). Zabezpečuje nepretržité priame váženie pri minimálnych nákladoch.

 • Firma: Ing. Milan Dluhý - Process Instruments

Športové povrchy pre exteriér Conica Conipur ET

Syntetický betón - zmes čiernehogranulátu, kameniva a Conica pojiva. Vodopriepustná vrstva nanášaná finišerom v minimálne 3,5 cm vrstve nahrádza betón, alebo asfalt najmä na školských atletických bežeckých ováloch a multifunkčných ihriskách.

 • Firma: Bečarik, s.r.o.

BETONÁREŇ Krompachy - Slovinky

Naša betonáreň Strojbet 25 je určená pre výrobu betónových zmesí podľa starého značenia triedy B 7,5 až B 50 všetkých stupňov spracovateľnosti s maximálnou veľkosťou kameniva 63 mm. My Vám ponúkame zmesí triedy podľa nového značenia C 8/10 až C 30/37, taktiež aj poterové betóny. Betonáreň je riešená pre skládku kameniva v zásobníkoch a vybavená dopravníkovým pasom. Výška odberu betónovej zmesi umožňuje jej odber autodomiešavačom. Technický výkon...

 • Firma: Slovak Ingeniering s.r.o.

Renomatrace®

Matrace z dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete s typom oka 6x8. Priemer drôtu siete je 2,2 mm, pri popastovaní 2,2/3,2 mm. Matrace sa po rozložení a spojení na mieste plnia vhodnou frakciou kameniva, zvyčajne 63 - 125 mm.

 • Firma: MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o.

Výroba betónových zmesí

Betonáreň je zateplená, zásobníky kameniva sú podľa potreby vyhrievané. Týmito opatreniami sme schopní zabezpečovať dodávky betónov aj v zime pri mínusových teplotách. Podľa požiadaviek našich zákazníkov zabezpečujeme prepravu betónových zmesí a tiež mobilné betónové čerpadlo pre uloženie betónu.

 • Firma: BRA-VUR, a.s.

Pokládka zámkovej dlažby

Pokládka zámkovej dlažby so všetkými terénnymi úpravami. Vybratie podkladu 30 EUR/hod, zhutnenie podkladu do hrúbky 30cm kamenivo 0-64 -3,5 m2, pokládka cestných obruníkov 6 EUR/bm,pokládka parkových obrubníkov 3 EUR/bm, palisády 2 EUR/ks.

 • Firma: Marián Lapčák - Stavreal
 • Cena: Cena za 1 m2 - 10 EUR

Preprava materiálu

Hákový nosič kontajnerov je zariadenie umožňujúce nakladanie, prepravu, vyprázdňovanie odpadových kontajnerov určených na prevážanie rôznych druhov materiálu. Dovoz kameniva, dovoz štrku, dovoz piesku, dovoz makadamu, dovoz ornice, dovoz dreva. Preprava stavebných strojov a manipulačnej techniky, kontajner na prenájom.

 • Firma: GOLD tím, s.r.o.

Pokládka dlažby (stavebný materiál)

Naša firma sa venuje predaju a kladeniu zámkovej dlažby v Revúcej a v jej okolí. Pri kladení zámkovej dlažby zabezpečíme pre Vás kompletné služby - predbežnú kalkuláciu (rozpočet podľa zmerania alebo predložených podkladov - výkaz - výmer), dodanie dlažby, strojové zemné práce, ako aj ručné výkopové práce bez použitia mechanizácie, úpravu terénu a samotné kladenie zámkovej dlažby. V oblasti výroby, predaja a kladenia zámkovej dlažby pôsobíme o...

 • Firma: Eva Kilíková - Stylling RA

Pokládka dlažby (stavebný materiál)

Naša firma sa venuje predaju a kladeniu zámkovej dlažby v Revúcej a v jej okolí. Pri kladení zámkovej dlažby zabezpečíme pre Vás kompletné služby - predbežnú kalkuláciu (rozpočet podľa zmerania alebo predložených podkladov - výkaz - výmer), dodanie dlažby, strojové zemné práce, ako aj ručné výkopové práce bez použitia mechanizácie, úpravu terénu a samotné kladenie zámkovej dlažby. V oblasti výroby, predaja a kladenia zámkovej dlažby pôsobíme o...

 • Firma: Eva Kilíková - Stylling RA

Miroslav Chudý - LUNA

Firma Luna sa zaoberá výrobou a dodávkou betónových produktov ako sú: balustrády, barierové oplotenia, okrasné uličné oplotenia,stĺpy, kvetináče, nášlapnice, sádrové štukatérske prvky, striešky stĺpové a múrikové.... Naše výrobky Vám vieme ponúknuť vo viacerých vzoroch ako aj vo viacerých farebných prevedeniach. Naše produkty sú vyrábané vibračnou technológiou z betónovej zmesi, ktorá je miešaná z dvoch frakcií kameniva, cementu a plastyfikačných...

 • Firma: LUNA - PLOTY, s.r.o.
 • Cena: www.oplotenia.sk

Ťažba a spracovanie kameňa

Spoločnosť sa špecializuje na ťažbu, spracovanie a obchodovanie s kameňom, montáž všetkých druhov kameňa, výstavbu a úpravy námestí, chodníkov, parkovísk, oporných múrov a rôznych spevnených plôch. V roku 2007 bola započatá ťažba čadiča v povrchovom lome Šávoľ- Pavlov vrch, kde sa špecializujeme na výrobu čadičových kociek, obrubníkov, nepravidelnej dlažby , murovacieho kameňa a na predaj lomového kameňa. V roku 2011 sme rozšírili ťažbu kameňa v...

 • Firma: kastell s.r.o.
 • Cena: podľa zákazky

Robustné bezosové špirálové dopravníky

Robustné bezosové špirálové dopravníky RATAJ® (typy RL, RLN, RLP, RRL, RRN, RLE) sa používajú pri doprave materiálov s výkonom až do 600m3/hod. Ide o dopravu veľmi abrazívnych materiálov (korundová drť, štrk, piesok, drvené kamenivo, brúsny prach, troska), materiálov veľkých zrnitostí (PET fľaše, drevo, drevná štiepka, biomasa), dopravu lepivých a mokrých materiálov (kaly, zemina, bentonit) a dopravu jemných a tečúcich materiálov (potravinárske p...

 • Firma: RATAJ SK s.r.o.

I - odvodňovacie systémy

Technológia vibroliatia umožňuje vyrábať odvodňovacie systémy štrbinových a mikroštrbinových rúr vynikajúcich vlastností, ktoré dávajú prvku hladký povrch, nadštandardné pevnosti a extrémnu odolnosť proti pôsobeniu vody a chemickým rozmrazovacím látkam. Štrbinové rúry CSB a mikroštrbinové rúry CSB sú vyrábané z vysokopevnostného prevzdušneného betónu pevnostnej triedy C45/55 a vyhovujú požiadavkám stupňa agresivity prostredia XF4, XD3 podľa no...

 • Firma: DAMMATIS s.r.o.

Kamenivo

Ponúkame všetky druhy kameniva od prírodných ťažených (štrkopiesky, maltové piesky) a drvených (lomový kameň, odval) až po recyklované kamenivo (betónové, asfaltové a tehlové drviny, škvaru).

 • Firma: Ridera Slovakia s.r.o.
 • Cena: cena neuvedena

Akreditové skúšky stavebných materiálov a konštrukcií

Skúšanie asfaltových zmesí, betónov, zemín, kameniva. Skúšanie konštrukčných vrstiev pri výstavbe ciest a diaľníc. Navrhovanie receptúr asfaltových zmesí a recyklátov. Diagnostika vozoviek

 • Firma: NIEVELT-Labor Slovakia s.r.o.
 • Cena: podľa platného cenníka

Výkup stavebných odpadov

Recyklované materiály sú použiteľné na zásypy, terénne úpravy, do podkladových vrstiev chodníkov, komunikácií a spevnených plôch, do betónu, a pod., všeobecne ako náhrada prírodného kameniva, piesku alebo škvary. Možnosti použitia sú závislé od zrnitosti recyklátu.

 • Firma: Ridera Slovakia s.r.o.
 • Cena: cena neuvedena

Výroba betónu

Vyrábame transportbetón v súlade z STN EN 206-1, na betonárni SB-20 s maximálnou hodinovou kapacitou 17,5 m3. Betonáreň má certifikovanú výrobu v triedach C 8/10 až 30/37. Ako betón predpísaného zloženia vyrábame transportbetón s použitím dolomitického kameniva a jemnozrnné betóny.

 • Firma: RILINE, s. r. o.

zber a recyklácia stavebného odpadu, prenájom kontajnerov, búranie domov a budov, zemné práce

zaoberáme sa: -zberom a recykláciou stavebného odpadu a suti -prenájmom kontajnerov -búraním domov a stavieb -drvením stavebných odpadov ma mieste stavby -triedením materiálov na mieste stavby -zemnými a výkopovými prácami -predajom recyklátu, drviny, štrku, piesku, kameniva a zeminy

 • Firma: Rudolf Klokner - Klokner
 • Cena: dohodou

Plochá strecha s obráteným (opačným) poradím vrstiev

V strešnom plášti s obráteným poradím vrstiev je hydroizolačná vrstva umiestnená pod nenasiakavou tepelnou izoláciou, priamo na povrchu nosnej, prípadne na povrchu vyspádovanej vrstvy stavebnej konštrukcie. Tepelná izolácia leží voľne na filtračnej rohoži, ktorá zabezpečuje rýchly odtok zrážkovej vody. Plochá strecha s obráteným poradím vrstiev s vhodne zvolenou hrúbkou tepelnej izolácie obyčajne eliminuje kondenzáciu vodných pár v strešnom plášt...

 • Firma: J.M.I.D., spol. s r.o.

Kamenivo

Ponúkame kamenivo.

 • Firma: Miroslav Rudinec - NOVABET

Predaj kameniva

Ponúkame kamenivo: makadám, štrky.

 • Firma: Tanistrák František ZEMNÉ PRÁCE

Predaj kameniva

Štrkopiesok. Drvené kamenivo. Piesok.

 • Firma: RBM Sped, s.r.o.

Prírodné kamenivo

Produktové portfólio obsahuje prírodné ťažené kamenivo rôznych frakcií a prírodné kamenivo dolomit.

 • Firma: CRH (Slovensko) a.s.

Okrasné kamenivo

Ponúkame okrasné kamenivo. Používajú su hlavne na skrášlenie okolia rodinných domov, na dekoráciu záhonov, obsyp chodníkov, domov, bazénov, pomníkov.

 • Firma: Tomáš Péner