Vyhľadávanie "školenie"

Nabízíte "školenie" nebo jiné produkty či služby?

Vložiť ponuku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Odporúčame

Školenie v oblasti vedenia a riadenia ľudí

Zúčastnite sa aj Vy verejného semináru zameraného na zlepšenie manažérskych zručností.

 • Firma: H.R.OMADA spol. s r. o.
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Školenie BOZP

Činnosti spojené s BOZP vykonávam na celom území Slovenskej republiky. Som držiteľom certifikátu NiP a osvedčení o vykonávaní všetkých súvisiacich činností.

 • Firma: Igor Kubica
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Školenie vodičov osobných áut

Poskytujeme školenia vodičov pre oprávnenosť, bezpečnosť a dodržiavanie cestných pravidiel v rámci vodičských oprávnení.

 • Firma: Good One Services, s.r.o.
 • Cena: Podľa rozsahu služieb
Odporúčame

Programy osobnostného rozvoja

Poskytovaním programov osobnostného rozvoja prostredníctvom seminárov, tréningov a osobného koučovania zvyšujeme hodnotu ľudských zdrojov v spoločnostiach našich klientov.

 • Firma: H.R.OMADA spol. s r. o.
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Odborné a business meetingy v Nízkych Tatrách

Priestory Hotela Partizán****, poskytujú ideálne zázemie pre úspešnú konferenciu, workshop, firemnú akciu či strategickú poradu. Dôkazom je množstvo úspešne zvládnutých odborných alebo teambuildingových stretnutí, ktoré sme pre našich klientov zabezpečili.

 • Firma: HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Vzdelávanie inžinierstva, manažérstva

Vzdelávanie v oblasti oblasť inžinierstva, manažérstva a interných auditov integrovaných manažérskych systémov.

 • Firma: IDEEX PLUS, s.r.o.
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Kurzy elektrotechnikov - MIPEL

Firma MIPEL Vám ponúka profesionálne kurzy elektrotechnikov, kurzy revíznych technikov, aktualizačnú odbornú prípravu OP a OS.

 • Firma: MIPEL, spol. s r.o.
 • Cena: podľa aktuálneho cenníka
Odporúčame

Preprava osôb Regio

Zabezpečujeme prepravu osôb pre jednotlivcov a firmy. Vyberte si zo širokej škály dodávateľov vnútroštátnej a medzinárodnej osobnej prepravy.

 • Firma: REGIO GROUP, spol. s r.o.
 • Cena: Podľa objednávky
Odporúčame

Účtovníctvo a jeho vedenie

Pre zachovanie profesionality v oblasti účtovníctva sa naši pracovníci i asistenti audítora podieľajú priamo na účtovaní podnikateľských subjektov. Vedieme externe účtovníctvo na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility.

 • Firma: SAHESA s.r.o.
 • Cena: podľa rozsahu prác
Odporúčame

Servis manipulačnej techniky

Od roku 1993 budujeme spoločne s predajnou sieťou aj veľmi rozsiahlu servisnú sieť.

 • Firma: Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.
 • Cena: Podľa objednávky

Školenie v vzdelávanie

Firma ponúka vydavateľskú činnosť, organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení a seminárov, školenie v oblasti účtovníctva, v oblasti výpočtovej, informačnej a komunikačnej techniky.

 • Firma: AB - KEPS, s.r.o.

Školenie personálu

Teoretická príprava a výcvik personálu na simulátoroch. Základom výcviku je systém vzdelávania pre oblasť jadrovej energetiky, klasických elektrární, elektrizačnej siete a ďalších užívateľov.

 • Firma: VUJE, a.s.

Školenie - Windows

Windows je najrozšírenejší operačný systém na počítačoch. Naučíte sa: čo je to Windows a na čo slúži / ovládať a využívať Windows / oboznámite sa so základnými súčasťami Windows / pracovať so súbormi a priečinkami – vytvárať, upravovať, presúvať, kopírovať, mazať, vyhľadávať / ako správne zorganizovať a chrániť svoje súbory / základné nastavenia a prispôsobenia Windows. Ponúkame kurzy pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

 • Firma: Ing. Jozef Kevély - KOFEX

Školenie - Word

Word je najvyužívanejší program na spracovanie dokumentov a textu rozmanitého charakteru. Od jednoduchého krátkeho textového dokumentu až po rôzne zložité, rozsiahle a štruktúrované dokumenty. Ponúka obrovské množstvo nástrojov na formátovanie textu a vložených objektov. Ponúkame kurzy pre začiatočníkov, pre pokročilých aj pre profesionálov.

 • Firma: Ing. Jozef Kevély - KOFEX

Školenie - PowerPoint

PowerPoint je program na vytváranie prezentácií od emotívnych rodinných príbehov až po profesionálne firemné prezentácie. PowerPoint má veľmi široké možnosti importovania rôznych textových, grafických, audio aj video objektov. Umožňuje využiť množstvo prechodových efektov a animácií. Ponúkame kurzy pre začiatočníkov, pre pokročilých aj pre profesionálov.

 • Firma: Ing. Jozef Kevély - KOFEX

Školenie - Outlook

Outlook je program na správu e-mailov, kontaktov, udalostí a úloh na firemnej i súkromnej báze. Outlook má veľmi pokročilé manažérske nástroje pre plánovanie a organizovanie rôznych udalostí a úloh, môže fungovať ako podrobná databáza kontaktov a umožňuje v rámci firmy jednoduché delegovanie právomocí. Ponúkame kurz pre začiatočníkov, pre pokročilých aj pre profesionálov.

 • Firma: Ing. Jozef Kevély - KOFEX

Školenie - Ochrana osobných udajov

Školenie realizujeme na mieru každej spoločnosti podľa jej potrieb. Spravidla je realizované priamo v priestoroch spoločnosti, čím sa eliminujú prestoje spôsobené presunom do externej vzdelávacej lokality.

 • Firma: DCIT Consulting, organizačná zložka

Školenie a výcvik v osobnej ochrane

V tejto príprave sa laik naučí bezpečne používať strelnú zbraň, rôzne bezpečnostné prostriedky pre vlastnú ochranu. Získa vedomosti tlmočené profesionálnymi inštruktormi. Pokročilý alebo problematiky znalý absolvent si preverí svoje náviky a vedomosti a naučí sa ich efektívnejšie aplikovať v praxi.

 • Firma: S.G.S.- SAFE GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Školenie - Oracle security audit

Cieľom školenia je predstavenie databázy Oracle z pohľadu najrôznejších úrovní a parametrov zabezpečenia. Významnú časť školenia tvoria skúsenosti a metódy realizácie bezpečnostného auditu.

 • Firma: DCIT Consulting, organizačná zložka

Školenie Profesionálna komunikácia - Televízia

Program je určený pre účastníkov rôznych typov televíznych vystúpení v konkrétnych typoch relácií. Program uvádza do problematiky situácií v televíznych programoch, vrátane veľmi častého stresového vnímania nedostatku času na vyjadrenie, problému so zmenami náplne a zmenami tém.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Profesionálna komunikácia - Moderátor

Program je určený každému, kto sa pripravuje na náročnú prácu moderátora podujatí v rôznych prostrediach, rovnako aj pre každého, kto si chce niektoré svoje skúsenosti doplniť, rozšíriť, alebo precvičiť. Téma je náročná, preto sme ju rozdelili do štyroch základných programov.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Profesionálna komunikácia - Hovorca

Program je určený všetkým, ktorí voči verejnosti potrebujú odovzdávať informácie, stanoviská, názory a podobne. Tiež je určený každému, kto potrebuje kvalitne realizovať komunikačné situácie s médiami, napríklad tlačovú besedu, tlačovú konferenciu, brífing.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Zdravotníctvo - Základná komunikácia

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom. Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Zdravotníctvo - Riadenie konfliktu

Súbor programov nastavených na špecifické prostredie zdravotníckych zariadení s interaktívnymi situáciami medzi zdravotníckym personálom a pacientom, ale tiež medzi zdravotníkmi navzájom. Programy sú určené nielen pre neštátne zdravotnícke zariadenia.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Zdravotníctvo - Telefonická komunikácia

Program rieši problematiku profesionálnej telefonickej komunikácie v zdravotníctve. Objednávanie, popis svojich problémov, neodbornosť pacientov, rôzne typy temperamentu pacientov, riadenie telefonickej komunikácie.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Manažment - Riadenie

Riadenie ľudí, procesov, činností, stratégií, rozhodovanie na všetkých hierarchických úrovniach riadenia, motivovanie ľudí, vytváranie vzorov, predvídanie, komunikácia, etc. Iste by sme mohli menovať mnoho ďalších vlastností efektívneho manažéra.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Manažment - Firemná stratégia

Firemná stratégia, pojem často vnímaný nejasne, nejednoznačne, prípadne ako zbytočnosť. Predsa je dôležité vyrobiť, predať a generovať zisk, nie? A v situácii, kedy je firemná stratégia jasná a zrozumiteľná manažérom, tak o nej často ani netušia zamestnanci.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Manažment - Riadenie zmien

Prakticky každé rozhodnutie manažéra je zmena súčasného stavu na požadovaný nový stav. Program uvádza do problematiky poznania potreby zmien, pravdepodobnosti úspešnosti jej zavedenia do praxe a ďalšími prvkami. Program je určený pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Manažment - Riadenie projektov

Potreba inovácií v riadení spoločnosti, časový tlak a potreba rýchlo a efektívne reagovať na konkurenčné prostredie a na zmeny na trhu, prinášajú často názor, že "veď napíšeme projekt a bude po probléme". Nie zriedka samotný pojem "projekt" sa dostal do zaujímavých výkladových rovín.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.

Školenie Manažment - Riadenie porád

Porada, v mnohých organizáciách vnímaná ako formálna a neužitočná časť práce. Časté zlozvyky ako "patrí sa mať poradu každý pondelok", "kontrola uznesení z minulej porady", "úloha trvá", celodenné a viacdenné porady, sú značne demotivačným prvkom v kultúre organizácie a riadenia.

 • Firma: AG ŠTÚDIO GERIČ spol. s.r.o.