Zber bioodpadov - Fidelity Trade s.r.o. Fidelity Trade s.r.o. , Kornela Mahra 3, 917 08 8 8 Trnava

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

  1. Nové možnosti v ochrane životného prostredia
  2. Rozvoj systému zelený bod
  3. minimalizovanie odpadov

Fidelity Trade s.r.o. je fér partner pre zhodnocovanie bioodpadov.

Ponúkame zber bioodpadu pre:

  • obce
  • školy *reštaurácie.

Volí sa pri tom následovný postup:

  • uzatvorí sa zmluva a dohodnú sa podmienky a frekvencia zberu
  • zberná nádoba sa umiestni na prevádzku školy, škôlky, obecné zberné miesta
  • pracovník pravidelne preberá odpad, umiestni čistú prázdnu nádobu a vyplní sa doklad „Zberný list“
  • vedie sa podrobná evidencia, dôležitá pre výkazy na Úrad životného prostredia

FIDELITY TRADE s.r.o. je spoločnosť legislatívne oprávnená na nakladanie s materiálom kategórie 3.

Parametre

Lokalita

celá SR

Cena: podľa zákazky