Predaj a pokládka zámkovej dlažby v Martine Stavbyt Martin s.r.o. , Žabokreky 176, 03840 Žabokreky

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

  1. Na 100% odvedená práca.
  2. Odborné skúsenosti.
  3. Množstvo realizácií.

Namiesto zaliateho betónu, ktorý sa časom rozpadne, Vám nielen zámková dlažba nielen skrášli nádvorie, zároveň plní dôležitú ochrannú funkciu.

Hlavnou činnosťou, ktorú vykonávame je kladenie zámkovej dlažby a práce s tým spojené:

  • úprava terénu, výkopové a zemné práce
  • drobné búracie práce
  • dodanie všetkých podkladných materiálov
  • dodanie zámkovej dlažby (podľa požiadaviek zákazníka)
  • dodanie obrubníkov, palisád, minipalisád a ostatných doplnkových prvkov (odvodňovacie žľaby, odtokové vpuste)
  • oprava zámkovej dlažby na existujúcej ploche (prepadnutá, či inak poškodená dlažba)
  • údržba zámkovej dlažby, odstraňovanie machu, či buriny

Parametre

Lokalita

Martin

Cena: Podľa zákazky