Životné prostredie - EL spol. EL spol. s r.o. , Radlinského 17A/1575, 05201 Spišská Nová Ves

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

 1. Odbornosť
 2. Na trhu už od roku 1992
 3. Skúsenosti a prax
 4. Akreditované skúšobné laboratória
 5. Vybavenosť modernými technológiami
 6. Firma má všetky potrebné osvedčenia a povolenia

Realizuje kompletné laboratórne skúšky a rozbory nevyhnutné k realizácii ekologických prác.

EL spol. s r.o. je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii, geochémií, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii. EL spol. s r.o. realizuje kompletné laboratórne skúšky a rozbory nevyhnutné k realizácii ekologických prác.

Vykonávame následovné:

 • analýza odpadov a laboratórne skúšky
 • environmentálne projekty, audity, posudky
 • monitorovacie systémy skládok a odpadov
 • likvidácia kalov z ČOV
 • služby pre geológiu, baníctvo a priemysel.

Parametre

Lokalita

celá SR

Cena: podľa zákazky