Farmácia a zdravotníctvo - EL spol EL spol. s r.o. , Radlinského 17A/1575, 05201 Spišská Nová Ves

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

 1. Odbornosť
 2. Na trhu už od roku 1992
 3. Skúsenosti a prax
 4. Akreditované skúšobné laboratória
 5. Vybavenosť modernými technológiami
 6. Firma má všetky potrebné osvedčenia a povolenia

Naša firma Vám ponúka naše služby pre farmáciu a zdravotníctvo. Farmaceutické skúšanie liekov, liečiv, produktov a pomocných látok určené pre výrobcov a distributérov liekov.

Zabezpečujeme:

 • skúšky liekov
 • liečiv
 • surovín
 • pomocných látok.

Skúšky sú vykonávané komplexne podľa:

 • európskeho liekopisu
 • národných liekopisov
 • platných noriem vo farmaceutickej praxi
 • podnikových noriem výrobcov,
 • technických špecifikácií
 • štandardných pracovných postupov výrobcov.

Akreditované skúšobné laboratóriá EL spol. s r.o. vykonávajú aj farmaceutické skúšanie vyrobených alebo dovezených šarží liekov a liečiv z tretích krajín.

Skúšky a analýzy liekov, liečiv a farmaceutických surovín sú vykonávané na základe nasledovných dokumentov:

 • osvedčenie o akreditácií č.: S-025, SNAS
 • osvedčenie o súlade so správnou laboratórnou praxou č.:G-017
 • rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, č. povolenia: Š-08/08.

Parametre

Lokalita

celá SR

Cena: podľa zákazky