Pulty centralizovanej ochrany ABAS SR Management s. r. o., Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

  1. Odborný prístup.
  2. Dlhoročná prax.

Reference

Reference firmy

Dohľadové a Poplachové Prijímacie Centrum (ďalej len PCO), prevádzkované spoločnosťou ABAS SR Management patrí k najmodernejším zariadeniam tohto typu v Slovenskej republike. Zodpovedá normám a ustanoveniam pre režimové pracovisko s 24hodinovou prevádzkou.

Homologované pracoviská PCO sú ako celok začlenené do podnikového systému kvality STN EN ISO 9001, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj ochrana a bezpečnosť dát.

Na základe certifikátu STN ISO/IEC 27001 prevádzkovateľ trvalo uplatňuje bezpečnostné opatrenia chrániace nielen citlivé dáta, ale aj všetky ďalšie informačné aktíva. Spoločnosti ABAS SR MANAGEMENT boli pridelené ďalšie certifikáty EN ISO 14001, EN ISO 22000, OHSAS 18001.

Základná ponuka:

  • prepojenie systému so systémami CCTV, EPS, EZS, ACCESS a ďalšie
  • následné monitorovanie všetkých prepojených systémov stráženie a monitoring objektu
  • kontrola stavu objektu výjazdovú jednotkou
  • kontrola pohybu osôb (zamestnancov) v objekte
  • monitorovanie uzamknutia objektu (v dohodnutých časoch PCO kontroluje elektronické zakódovanie objektu)
  • zaistenie objektu proti vzniku ďalších škôd
  • služba tieseň - rýchle privolanie pomoci

Parametre

Lokalita

celé Slovensko

Cena: Podľa objednávky