Projekty nízkoenergetických a ekologických domov Ing. arch. Miloš Pivko, autorizovaný architekt, SNP 142, 97632 Badín

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

  1. Funkčný návrh.
  2. Nízkoenergetický prístup.
  3. Ekonomické riešenie.

Realizácia projektov a ponuka kompletných projektových služieb.

Na základe vašich požiadaviek a miesta stavby vám vypracujeme návrh moderného rodinného domu s dôrazom na funkčné usporiadanie priestorov, použitie ekologických materiálov a minimálnu energetickú náročnosť.

Architektonický návrh v niekoľkých alternatívach, v spolupráci s vami a pomocou 3D vizualizácií, prezentujeme v architektonickej štúdii. Následne vypracujeme projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt. Spolupracujeme so stavebníkom pri výbere najvhodnejšieho spôsobu výstavby a pri realizácii kontrolujeme kvalitu stavebných prác.

Rodinný dom projektuje komplexne – väčšinou aj s návrhom interiéru a okolia domu.

Parametre

Lokalita

celé Slovensko

Cena: Podľa objednávky