Zobrazovací displej pre priemysel ELT servis, s.r.o. , Rožňavská 1, 83104 Bratislava

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

  1. Sme na trhu už od roku 1991.
  2. Profesionálny zákaznícky prístup a služby.

Displej je určený na zobrazenie textu v priemysle, ako napríklad procesných hlásení, veličín, technologických údajov a iných textových hlásení. Je možné zobrazenie grafických symbolov.

Zariadenie je určené na zobrazenie rôznych číselných hodnôt v priemysle, ako napríklad teploty, času, rýchlosti a iných veličín. Komunikácia s displejom je možná synchrónnou komunikáciou, použitím dvoch digitálnych výstupov z nadriadeného systému.

Displej je možné podľa potreby doplniť komunikačným modulom na rozhranie PROFIBUS.

Displej prijme a zobrazí hodnoty z nadradeného systému. Pre zvýraznenie rôznych stavov je možné aktivovať blikanie zobrazovanej hodnoty.

Parametre

Napájanie

24 V DC

Spotreba

70 - 300 mA podľa počtu rozsvietených segmentov

Veľkosti segmentov

38 - 350 mm

Cena: Podľa objednávky