Pohrebné služby, balzamovanie a konzervácia tiel AVE - pohrebníctvo s.r.o. , Fándlyho 5, 04017 Košice - Barca

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

 1. Profesionálne služby.
 2. Odborný prístup.

Poskytujeme kvalitné pohrebné služby.

24 hodín denne poskytujeme:

 • odvoz, obliekanie a úpravu nebohých
 • uloženie zosnulých do vlastných chladiacich boxov
 • skompletizovanie listu o prehliadke mŕtveho - pečiatky od lekárov, diagnózy
 • zabezpečenie termínu pohrebu či kremácie
 • prenájom nového miesta, výklenku na urnu v kolumbáriu, hrobčeka v urnovom háji
 • vybavenie obnovy (prenájmu) vyššie uvedeného
 • kamenárske práce
 • smútočné oznámenia - vyhotovené okamžite
 • zabezpečenie civilného rečníka k obradu
 • predaj pohrebného tovaru - truhly a príslušenstva
 • potrebné formality na úmrtnej matrike - počet úmrtných listov podľa požiadavky
 • žiadosť o príspevok na pohreb
 • oznam o termíne obradu v denníkoch Večer a Korzár
 • zabezpečenie fotografa
 • kvetinová výzdoba
 • potvrdenky o vybavovaní a účasti na pohrebe, či kremácii pre pozostalých
 • poradenská služba aj pre tých, ktorí sa rozhodnú sami si vybavovať pohrebné záležitosti

Parametre

Lokalita

celá SR

Cena: Podľa objednávky