Účtovníctvo a jeho vedenie SAHESA s.r.o., Miletičova 21, 82108 Bratislava

Odporúčaná ponuka

Prečo si nás vybrať?

  1. Sme na trhu už od roku 1993.
  2. ISO 9001:2008.
  3. Sme členmi medzinárodnej asociácie IECnet.
O tuto nabídku se za poslední měsíc zajímalo 31 zákazníků

Pre zachovanie profesionality v oblasti účtovníctva sa naši pracovníci i asistenti audítora podieľajú priamo na účtovaní podnikateľských subjektov. Vedieme externe účtovníctvo na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility.

Profesionalita našich účtovníkov je potvrdená certifikátmi v Komore účtovníkov, ktorá zabezpečuje ich sústavné školenie z hľadiska nových legislatívnych noriem.

Dlhoročná vernosť našich klientov je toho dôkazom.

Rozsah poskytovaných prác - vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva, spracovanie podkladov a evidencia DPH k cestnej dani, spracovanie mzdovej a personálnej agendy, výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, komunikácia s poisťovňami, ELDZ, rôzne potvrdenia zamestnancom, spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat, vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi, realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností, zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva.

Parametre

hovoríme

Slovensky, English, Deutsch

Cena: podľa rozsahu prác